Palvelut

Sijaishuolto
Tarjoamme hoitopaikat kaikenikäisille lapsille kolmessa eri perhetukikeskuksessa, jotka sijaitsevat Salossa (Halikossa), Kaarinassa ja Raisiossa. Hoidosta ja kasvatustyöstä vastaavat koulutetut ammattihenkilöt, joiden tukena on erityiskoulutuksen saaneita sosiaali-, kasvatus- ja perhetyön erityistyöntekijöitä.

Perhekuntoutus
Olemme kehittäneet koko perheen tilannetta kartoittavan tavoitteellisen työskentelyn täydentämään lapsen sijaishuoltopalveluja. Työskentely voi tapahtua lapsen sijoituksen eri vaiheissa tai niin, että lapsi ja vanhemmat sijoittuvat yhtä aikaa asumaan erilliseen perheelle tarkoitettuun asuinyksikköön selvittelytyön ja kuntoutuksen ajaksi.  Perhekuntoutusjaksot toteutetaan erillisissä toimintaan varatuissa tiloissa. Pystymme tarjomaan Salossa sijaitsevassa Perheyksikössämme kuntoutuspalvelua kolmelle perheelle samanaikaisesti.

Kiireelliset sijoitukset
Järjestämme hoidon kriisissä oleville lapsille ja perheille, jotka tarvitsevat kiireellisen sijoituspaikan.

Itsenäistyvän nuoren asuminen ja itsenäistymisen tukeminen sekä jatko-ohjaus
Halikon ja Kaarinan perhetukikeskuksissamme nuoren on mahdollista asua erillisessä itsenäistymisasunnossa. Annamme, tarpeen mukaan ja asiakkaan kotikunnan erikseen pyytäessä, kaikille perhetukikeskuksistamme itsenäistyville nuorille jatko-ohjauspalvelua heidän ollessa oikeutettuja Lastensuojelulain mukaiseen jälkihuoltoon.

Tehostettu perhetyö
Perheohjaajamme tekevät sosiaalitoimen tilauksesta tehostettua perhetyötä perheen kotona. Kotona tapahtuva perhetyö voidaan toteuttaa myös osana perhekuntoutusprosessia.

Koulutus
Järjestämme Vanhemmuuden roolikartan, Parisuhteen roolikartan ja Itsenäistyvän nuoren roolikartan käyttökoulutuksia.

Tiedotteet