Koulutukset

Tilauskoulutuksemme on etupäässä suunnattu sosiaali- ja terveydenhuollossa sekä opetus- ja kasvatustyössä toimiville ammattihenkilöille. Alla on esimerkki tällaisen peruskoulutuspäivän aiheista. Voimme myös räätälöidä koulutuksen sisällön niin, että koulutus soveltuu esim. jonkin tietyn ammattiryhmän tarpeita vastaavaksi. Peruskoulutus tapahtuu lähinnä luentotyyppisesti, mutta koulutettavien tarpeen ja tilanteen mukaan pyrimme mahdollisimman hyvään vuorovaikutteisuuteen.

Esimerkki Vanhemmuuden roolikartta® työvälineen peruskoulutuksen aiheista:
   

 • Vanhemmuuden roolikartta työvälineenä
 • Morenon rooliteoria
 • Roolien kehitysasteiden arviointi
 • Vanhemmuus rooliteorian valossa
 • Roolien hierarkia ja eriarvoisuus
 • Vanhemmuuden itsearviointi
 • Roolikartan muut käyttömahdollisuudet
 • Lapsen tarpeiden ja kehitysvaiheiden huomioiminen roolikartan käytössä
 • Yhteistyö vanhempien kanssa
 • Muutoksen arviointi yhdessä vanhemman kanssa
 • Roolikartan käyttö hoidon ja kasvatuksen suunnittelussa

KOULUTUKSIA KOSKEVAT TIEDUSTELUT JA TILAUKSET:
Koulutusten järjestäminen on toistaiseksi taulla.

Tiedotteet