Palvelut

Sijaishuolto
Tarjoamme hoitopaikat kaikenikäisille lapsille kolmessa eri perhetukikeskuksessa, jotka sijaitsevat Salossa (Halikossa), Kaarinassa ja Raisiossa. 

Kiireelliset sijoitukset
Järjestämme hoidon kiirellisen sijoituksen tarpeessa oleville lapsille.

Perhekuntoutus
Järjestämme perhekuntoutusta Salossa sijaitsevassa perheyksikössämme. Perheyksikössä on 3-4 perhekuntoutuspaikkaa. Perhekuntoutus voidaan toteuttaa myös perheen kotona.  

Tehostettu perhetyö
Perheohjaajamme tekevät sosiaalitoimen tilauksesta tehostettua perhetyötä perheen kotona. Kotona tapahtuva perhetyö voidaan toteuttaa myös osana perhekuntoutusprosessia.

Itsenäistyvän nuoren asuminen ja itsenäistymisen tukeminen sekä jatko-ohjaus
Halikon ja Kaarinan perhetukikeskuksissamme nuoren on mahdollista asua erillisessä itsenäistymisasunnossa. Annamme, tarpeen mukaan ja asiakkaan kotikunnan erikseen pyytäessä, kaikille perhetukikeskuksistamme itsenäistyville nuorille jatko-ohjauspalvelua heidän ollessa oikeutettuja Lastensuojelulain mukaiseen jälkihuoltoon.

Koulutus
Järjestämme Vanhemmuuden roolikartan, Parisuhteen roolikartan ja Itsenäistyvän nuoren roolikartan käyttökoulutuksia.

Tiedotteet